Tổng kết quí I, Quí II. Mừng sinh nhật nhân viên NAM THÀNH 2018


  Hoạt động